konferenca

TOMASZ PAWEŁ LATAWIEC

tomasz_latawiec-2xasmo1iczvudv65m36328Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej. Współzałożyciel i Członek Rady Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Ekspert, Rozjemca, Arbiter. Autor licznych artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, Warunków Kontraktowych FIDIC oraz felietonów środowiskowych. Doradca i Konsultant z zakresu prawa zamówień publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC dla Zamawiających oraz Wykonawców. Propagator stosowania FIDIC w niezmienionej formie zgodnej z pierwotnym „duchem” FIDIC.


PAWEŁ ZEJER

P.Zejer_-2xasmevaxmz3q799f7a96oCzłonek zarządu EFCA

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Wykłada na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Gdańskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2008-2012 Członek Zarządu SIDiR. Obecnie kieruje wielobranżowymi zespołami projektowymi w sektorze kolejowym oraz wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania
projektami i kontraktami. Jest także zaangażowany w wiele procedur rozjemczych oraz arbitrażowych jako ekspert, rozjemca i arbiter.


ZBIGNIEW J. BOCZEK

Boczek-1-2xaslt08iq8db45hrkbuo0Niezależny Konsultant, Wykładowca, Rozjemca, Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego V-ce przewodniczący Sądu Arbitrażowego SIDiR (FIDIC)

Arbiter, rozjemca, doradca i konsultant w realizacji inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego według prawa zamówień publicznych, procedur FIDIC i Banku Światowego. Redaktor naczelny Biuletynu Konsultant SIDiR. Ekspert finansowy w ocenach opłacalności inwestowania. Członek International Project Management Association. Autor wielu publikacji i wykładowca procedur realizacji inwestycji na studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Gdańskie.


ANDRZEJ KĄKOLECKI

kakoleckikwadrat-2xasmjw8lcamw544tuohdsPrezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych. Radca prawny. Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu Polskiego Sądownictwa Polubownego, arbiter w postępowaniach krajowych i międzynarodowych, autor publikacji na temat arbitrażu. Były członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.


Paweł Szaciłło

Paweł SzaciłłoOstatnie 7 lat pracował na stanowisku Wicedyrektora w zespole Transportu, Infrastruktury i Sektora Publicznego firmy PwC Polska (dawniej „PricewaterhouseCoopers”) świadcząc usługi doradcze dla klientów publicznych i prywatnych z zakresu zarządzania, finansowania i monitorowania inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu.

Wcześniej pracował w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, gdzie do jego obowiązków należało m.in.: zarządzanie projektami w sektorze infrastruktury transportowej oraz ocena i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz dużych projektów finansowanych z EFRR. Zajmował się również monitorowaniem wdrażania i oceną wykonanych projektów oraz ich rezultatów. Dysponuje doświadczeniem z zakresu zarządzania, nadzorowania i monitorowania dużych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz polskie prawo budowlane. Ponadto posiada praktyczną znajomość założeń wspólnotowej polityki transportowej i środowiskowej oraz procedur przetargowych Komisji Europejskiej.

Jest z wykształcenia inżynierem budowlanym o specjalności drogi, ulice i lotniska.


Rafał Morek

Rafał MorekDoktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładał również jako visiting professor na Uniwersytecie w Ottawie (2010), Sekretarz Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2009), arbiter i mediator, jako adwokat współpracuje z K&L Gates Jamka Sp.k., b. stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Rafal Morek, Ph.D., adjunct professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, Poland, visiting professor at the University of Ottawa, Canada, in 2010; Secretary of the ADR Council at the Poland’s Ministry of Justice since 2009; arbitrator and mediator; advocate with K&L Gates; former scholarship recipient of the Foundation for Polish Science.


Mieczysław Grabiec

grabiecPrezes Senior SIDiR

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoją przygodę z budownictwem rozpoczął w 1977 roku w PHZ Intraco. W latach 1990–1993 jako Inżynier Kontraktu wg FIDIC prowadził rozbudowę Lotniska Chopina w Warszawie. Monitorował realizację kilkudziesięciu projektów w całej Polsce oraz nadzorował kilka projektów w Górach Świętokrzyskich i w Warszawie. Rozjemca, arbiter i wykładowca z listy SIDiR. Arbiter w postępowaniu przy Sądzie Arbitrażowym ICC w Paryżu. Wykładowca na Studiach Podyplomowych na Politechnikach: Wrocławskiej, Poznańskiej i Gdańskiej.


Tomasz Darowski

Darowski TomaszSpecjalizuje się w inwestycjach infrastrukturalnych, kontraktach zawieranych w związku z takimi inwestycjami i prowadzeniu sporów wynikających z tych kontraktów (claim management).

Doradza przy projektach realizowanych w sektorze drogowym, kolejowym, gospodarowania odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnym i w energetyce, w tym przy projektach typu koncesyjnego i PPP.

Specjalista z zakresu transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji

Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych.

Doradzał w licznych procesach połączeń, połączeń transgranicznych, podziałów i przekształceń spółek handlowych.


Paweł Lewandowski

Pawel LewandowskiPełnomocnik w licznych sprawach sądowych i arbitrażowych, w tym zwłaszcza sporów w zakresie robót budowlanych.

Pełnomocnik przedsiębiorstw w postępowaniach administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi

Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie międzynarodowego postępowania cywilnego oraz współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego

Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego


Maciej Jamka

Jamka MaciejMaciej Jamka jest adwokatem praktykującym we wszystkich dziedzinach polskiego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych, fuzji i przejęć oraz nieruchomości. Prowadzi w warszawskim biurze K&L Gates praktykę z zakresu sporów sądowych i arbitrażu. Reprezentował klientów w niektórych z największych postępowań spornych toczących się w Polsce. Reprezentował Rzeczpospolitą Polską w kilku arbitrażach inwestycyjnych (BIT) oraz wiodące koncerny międzynarodowe w sporach dotyczących inwestycji. Znaczna część jego praktyki dotyczy sporów budowlanych. Doradzał klientom w związku z nabywaniem spółek i aktywów w wielu gałęziach przemysłu, a także w związku z dużymi fuzjami. Doradzał także w zakresie inwestycji greenfield w Polsce. Znaczna część doświadczenia Macieja Jamki dotyczy nabywania obiektów komercyjnych, budynków biurowych, niezabudowanych działek oraz gruntów rolnych i obejmuje również doradztwo w kwestiach administracyjnych z zakresu projektów budowlanych w Polsce. Maciej Jamka jest też często nominowany arbitrem w sprawach gospodarczych.


Tomasz Skoczyński

Skoczynski-TomaszRadca prawny. Partner zarządzający Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych.
Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie (SIDIR)
oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDIR.
Syndyk licencjonowany.
Tomasz Skoczyński specjalizuje się w:
– doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych, reprezentując klientów m.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych; doradza w tym zakresie zarówno wykonawcom jak i zamawiającym, m.in. z branży budowlanej, informatycznej, komunalnej i farmaceutycznej,

– doradztwie prawnym z zakresu partnerstwa publiczno-prawnego,
– obsłudze inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC,
– obsłudze postępowań procesowych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem postępowań arbitrażowych,
– doradztwie prawnym w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, pełniąc jednocześnie funkcje syndyka, jak i nadzorcy sądowego.

Autor Komentarza do ustawy o partnerstwie publicznoprawnym (Wydawnictwo Lex, 2012).


dzp