Doświadczenie zespołu jako kryterium oceny ofert


Jakość jako istotne kryterium oceny ofert Obowiązujący od 19 października 2014 r. przepis art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje jako zasadę stosowanie, poza…

Więcej informacji

Imponujący wyrok KIO w zakresie przestrzegania zasady rzetelnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i umowy


Izba uwzględniając odwołanie uwzględniła wszystkie zarzuty skierowane do opisu przedmiotu zamówienia i znaczącą część podniesionych do treści umowy, podkreśliła że zamawiający nie…

Więcej informacji

Czy prawa zamówień publicznych będziemy uczyli się od nowa?


Od dnia 21 kwietnia 2015 r., kiedy to na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz…

Więcej informacji

Arbitraż w rozstrzyganiu sporów w zamówieniach publicznych z umów o roboty budowlane oraz dostawy i usługi


INFORMACJA Rozstrzyganie sporów w zamówieniach publicznych z umów o roboty budowlane oraz dostawy i usługi Nawiązując do toczącej się dyskusji dotyczącej lawiny sporów, która…

Więcej informacji

Rozstrzygania sporów w zamówieniach publicznych z umów o roboty budowlane


Szanowny Pan Paweł SZACIŁŁO Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17, 00 - 203 Warszawa Dotyczy: Rozstrzygania sporów w zamówieniach publicznych z umów o…

Więcej informacji

Międzynarodowe uregulowania umowne FIDIC


Skutki prawne i kontraktowe Decyzji1 wydanej przez Komisję Rozjemstwa w Sporach Tomasz LatawiecPrezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Wydawało mi się,…

Więcej informacji

Podejście do umów i sporów w inwestycjach transportowych w krajach postkomunistycznych i rozwiniętych


Lukas Klee jest doktorem prawa, uznanym międzynarodowo ekspertem w zakresie prawa umów budowlanych, obecnie dyrektorem departamentu prawnego Metrostav a.s. - jednej z największych…

Więcej informacji

Kara umowna z tytułu opóźnienia w realizacji umowy nie może znacznie przewyższać kary za odstąpienie od umowy


Krzysztof Kowalczyk, radca prawny, partner BSJP, arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR 29 listopada 2013 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie I CSK 124/13, dotyczącej…

Więcej informacji

Kara umowna jako surogat odszkodowania w kontekście realizacji umów o roboty budowlane


Kara umowna jako surogat odszkodowania w kontekście realizacji umów o roboty budowlane - skuteczny i uzasadniony środek nacisku na wykonawców, czy też niebezpieczne narzędzie w…

Więcej informacji

O problemach programu budowy autostrad


O problemach dotyczących realizacji największego w naszej historii programu budowlanego wypowiada się coraz więcej osób. W ostatnim programie Tomasza Sekielskiego „Po prostu” głos…

Więcej informacji