Każdego roku Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) organizuje dwudniową konferencję. Sąd Arbitrażowy ukierunkowany jest w szczególności na rozpatrywanie sporów „budowlanych”, bo Arbitrzy Sądu Arbitrażowego to zarówno prawnicy jak też inżynierowie. W tym roku Konferencja ukierunkowana zostaje na „Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych – prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych.”

Prezydium Sądu proponuje tematykę konferencji która najbardziej odpowiada problemom z którymi spotykamy się w trakcie realizacji zamówień publicznych i podczas rozstrzygania sporów, a prelegentami będą wybitni znawcy tej problematyki. Po każdym pół godzinnym wystąpieniu prelegenta przewidujemy 10 minutową dyskusję z udziałem uczestników.
Po pierwszym dniu zapraszamy wszystkich uczestników na uroczystą kolację, gdzie ostatecznie będzie można dokończyć rozpoczętą dyskusję, pogłębić i nawiązać znajomości oraz oderwać się od bieżących obowiązków zawodowych.

W imieniu Prezydium Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Zbigniew J. Boczek – Prezes Sądu Arbitrażowego

Więcej szczegółów na strnie konferencji: http://konferencja.sidir.pl/