Sygnatura akt C-454/06


Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2008 r. C-454/06 1. Pojęcie 'udzielać' zawarte w art. 3 ust. 1, art. 8 i 9 dyrektywy 92/50 odnoszącej się do koordynacji procedur…

Więcej informacji